Att ha hund är en livstil/ Live with dog is a lifestile

Vår första setter Crazys Nova och hennes son Novalies Amadeus"Zeb".

Så här började det-The way it started

  
   
                                                            Hund har alltid varit en del av mitt liv. Jag fick min första hund när jag var 5 år, det var en stor svart pudel, han levde till han var 16 år. 

            


När jag sen flyttade hemifrån köpte jag en cockerspaniel ”Sandy ”hon hängde med överallt. Det var med henne mitt intresse för avel startade, hon hade ett par kullar och jag fick blodad tand. Det tog dock några år till innan det tog fart på allvar.
Jag hade börjat snegla lite på Irl Setter ,jag hade en god vän som hade en tik och jag stötte också på dem på brukshundsklubben där jag var instruktör.
Jag gillade storleken och till temperamentet påminde de lite om cockern, glad, positiv, och mjuk.

                       


1985 blev jag med setter, vilket är bland det bästa som hänt mig. Jag köpte jag min första Irländska Setter "Crazys Nova" . Hon var en underbar tjej, tyvärr blev hon aldrig någon stjärna i utställningsringen men hon var helt klart en stjärna på alla andra sätt. Nova = stjärna.

                             


1987 föddes vår första valpkull Nova - Wendover Warlord , ur denna kull sparade vi Novalies Ayla som några år senare fick en kull med RedTails Visible Mirage.
Nova fick ytterligare 2 kullar och ur den gick Novalies Chiquita i avel och fick en kull med RedTails Admiral.
1988 registrerade vi oss som kennel i Svenska kennelklubben och självklart skulle vår första setter finnas med så vårt kennelnamn blev Novalies som betyder ny stjärna.

                                       
                              
1989 köpte vi ytterligare en tik Crazys Samantha ”Totsi”. Denna gång valdes det med lite andra ögon för nu hade utställningsintresset vuxit till sig. Totsi gjorde bra ifrån sig både i utställningsringen och i valplådan. Hon parades med Sowehills Sailor of Wendover och ur den kullen gick Novalies Dreamof Digger i avel och även hennes bror Novalies Douglas.
Jag hade nu under några år haft kontakt med Tommy på kennel Red Tail då jag vid flera tillfälle lånat hans hanhundar, kraven på vad jag vill ha med mig i utställningsringen växte och även vad jag ville skulle komma ur mina valplådor.

                                   
                        
                                   
1991 kom vårt stora lyft, Red Tails Rambling Rose flyttade hem till oss, älskade lilla Rossi vilken hund du var, du hade allt.
Flera av Rossis döttrar och söner har gått i avel och även haft framgång i utställningsringen.

1993 Köpte vi in ytterligare en tik Lomsjöns Burning Flame ”Flamman”, även hon en kanontik på alla sätt.1994 Importerade vi en hanhund från England, Prince Corraun of Novalies ”Baily”, han blev tyvärr ingen utställningshund men dock en bra täckhund och gav oss flera fina valpkullar med våra tikar. En hel del av hans söner och döttrar gick senare både i avel och ställdes ut med goda resultat.

2008 ´Var det så dags att utvidga blodslinjerna och avelsbasen, så Dubliner Walking In Memphis aka Lily köptes in. Hennes pappa är Jonola Dr Dooltle och hennes mamma Karmino Made Femme Fatale. Båda hennes föräldrar har nya blodslinjer, men på henes mamma sida finns även de linjer jag tappade när jag förlorade Rossi.

2012 utökades hundskaran igen, denna gång med en svart hund en Gordon Setter, Sunny Prides Nightingale aka Nova. I 25 år har jag önskat mig en gordon och förra åren blev det äntligen så. Nova kommer att ha en kull valpar hos sin uppfödare och därefter får tiden utvisa om det även blir små svart stjärnaor även i min valplåda.Vi har genom åren haft valpkullar i olika kombinationer, några hanhundar som använts på våra tikar och deras döttrar är Red Tails Yacob BonBons Irish Gabriel, Red Tails Excalibur Wickenberry Kestrel, BuzziLizzys Ballrom Blitz, Balentynes Wild About Harry och så naturligtvis vår egen

Novalies Jason, son till Rossi och Novalies Oscar dela Renta ”Mody”, son till Flamman,Under 2000-talet har vi bl.a haft kullar efter

Light My Fire VH Adelaarsvaren Coppers Prince of Thieves, Applegrove Take A Look At Me Now, Dragonfire Scooby-Doo A Devil Boy, East Meadows Starboy. Brilliant Bronze Gilroy of Galway
Vi har nu fött upp denna underbara ras i 26-år, och är nu framme vid 2013.
Vi har aldrig släppt taget om de två fantastiska tikarna Rossi & Flamman.
De valpar som idag föds i våra valplådor härstammar direkt i från dem.Novalies Fiddler on the Roof "Azlan" 
är den femte generationen i rakt nedstigande led till Flamman Lomsjöns Burning Flame.Dogs have always been part of my life. I got my first dog when I was 5 years, there was a large black poodle, he lived until he was 16.

Then when I left home I bought a cocker spaniel "Sandy" she hung everywhere. It was with her my interest in breeding started, she had a few hills and I got the taste for.
It took a few more years before it took off.
I had begun to ogle a little at Irl Setter, I had a friend who had a bitch, and I came to them as the working dog club where I was the instructor.
I liked the size and temperament reminded a little bit about cocker, happy, positive, and soft.

1985 I became the setter, which is among the best that happened to me. I bought my first Irish Setter "Crazy Nova". She was a wonderful girl, unfortunately she was never a star in the show ring but she was clearly a star in every other way.
Nova = star.

1987 was born our first litter Nova - Wendover Warlord, from this litter we saved Nova Lies Ayla as a few years later had a litter with RedTails Visible Mirage.
Nova got 2 more hills and out it went Nova Lies Chiquita in breeding and had a litter with RedTails Admiral.

1988 we registered us as a kennel in the Swedish Kennel Club and of course, our first setter appear as our kennel name was Nova Lies.

1989 we bought another bitch Crazy Samantha "Totsi". This time it was with some other eye for now would show significant growth in interest to themselves. Totsi did well both in the show ring and the whelping box.
She was bred to Sowehills Sailor of Wendover and out of the litter went Nova Lies Dreamof Digger in breeding and also her brother Nova Lies Douglas.
I had now for some years been in contact with Tommy at kennel Red Tail when I repeatedly borrowed his dogs, the requirements for what I want with me in the ring grew, and even what I wanted to come out of my puppy crates.

1991 was our big lift, Red Tails Rambling Rose moved in with us, darling Rossi which dog you were, you had everything.
Many of Rossi's daughters and sons have gone into breeding and also had success in the show ring.

1993 we bought another bitch Lomsjöns Burning Flame "Flame", although she kanontik in every way.

1994 we imported a male from England, Prince Corraun of Nova Lies "Baily", he was unfortunately none show dog but still a good cover dog and gave us several nice litters with our females.
A lot of his sons and daughters were later both in breeding and exhibited with good results.

The years we have had litters in different combinations, some males used in our females and their daughters are Red Tails Yacob BonBon Irish Gabriel, Red Tails Excalibur Wickenberry Kestrel, BuzziLizzys Ballrom Blitz, Balentynes ​​Wild About Harry and of course our own Nova Lies, Jason,
son of Rossi and Nova Lies share Renta Oscar "Mody", son of Flame.

In the 2000s, we have among others had litters Light My Fire VH Adelaarsvaren Coppers Prince of Thieves, Apple Grove Take A Look At Me Now.
We have been breeding this wonderful breed of 23-years, and have now reached by 2011.
We never let go of the two fabulous bitches Rossi & Flame.
The puppies that are born today in our puppy crates produced directly in from them.

Nova Lies Fiddler on the Roof "Azlan" is the fifth generation in a direct line to the Flame Lomsjöns Burning Flame.

2009 Was that after many years, time for a new recruit.
A new brood was bought in Dublin Walking in Memphis, she goes back to the bloodlines of my wonderful Rossi had, but also some new bloodlines, she got the first name Lily.
I eagerly look forward to her upcoming puppies  


 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

12.08 | 17:53

Har ni fortfarande en hanvalp kvar/Petra

...
17.11 | 08:09

Hej Åsa! Du är jättevälkommen att skriva ett mejl eller ringa mig så får vi presentera oss lite för varandra 😊
Kul att du är intresserad av en valp 😀
Mvh/Cicc

...
16.11 | 09:25

Hej!

Vi vill ställa upp oss på valplistan 2020. Vi har haft vår Telma snart i 13 år.
Vi har alltid trivts med setter.

...
10.09 | 09:26

finns det valpar kvar / fanny

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS